بارون

به خدا ناشکری نمی کنم.

اما وقتی میبینم، دل آسمون هم مثله دلم من دو روزهِ گرفته،

بهش حسودی می کنم.

آسمون وقتی بغضش می ترکه،  همه می گن بَه بَه عجب صدایی عجب هوایی و ...

اما بغض من که می ترکه، همه می گن باز این شروع کرد.

می گن پاشو گریه واسه ی مرد عیبِ ، مرد که گریه نمیکنه!

اون موقع است که دلم می خواد یه هفت تیر داشتم با یه دونه گلوله...

/ 3 نظر / 18 بازدید
شیدا

آخی[افسوس] بغض راه عبور نفس را ظالمانه بسته است...

...

رابطه ای رو که مرده ، هر ۵ دقیقه ۱ بار نبضشو نگیر دیگه مرده . . .

عصیان

از باران فراری ام همانقدر که یک گرگ نما از ماه. دیوانه میکند دل مرا[وحشتناک]