دل کَندن...

دور زمین خط می کِشم و از آسمان دل می کَنم

من عاشق زمانی هستم

که چَشمانم نه باز باشد نه بسته...

/ 3 نظر / 21 بازدید

آپم بم سر بزن

...

دیدی که سخت نیست تنها بدون من... باز صبح می شود شبها بدون من این نبض زندگی بی وقفه میزند فرقی نمیکند با من یا بدون من

آذین

درود بر دوست آریایی عزیزم.. به تارنمای زیبایت سرزدم و دوست دارم یک مطلب برایت بگذارم.. تو به من خندیدی و ندانستی که من با چه دلهره سیب را از باغچه همسایه مان دزدیدم.. باغبان در پی من تند دوید سیب را دست تو دید.. سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک .. و تو رفتی.. و هنوز سالهاست گذر گامی تو در نظرم میدهد آزارم.. که چرا باغچه ی خانه ی ما سیب نداشت... عزیزم امیدوارم از این شعر لذت برده باشی.. دوستم به تارنمای منم سربزن.. و خوشحالم کن.. دوستدارت اذین[گل]