ثانیه های کش دار...

تو ، کُند شُدن زمانی

وقتی که بیگ بَنگ رخ می دهد...

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
رهگذر

بیگ بنگ؟ کندی ثانیه؟ قضیه علمی شد برام سوال پیش اومد! من فکر میکردم اجرام بسیار غول آسای کیهانی هستند که با منحنی کردن فضا زمان رو تو قسمتی از انحنای بوجود اومده کند میکنن بیگ بنگ که ابتدای رهایی از تراکم جرم بوده اونموقع چرا کندی ثانیه وجود داشت؟ ولی ازین گذشته جالب بود فاطی هم درجایی گفته" "در انحنای فضا زیر بار درد هرگز اسیر کندی ثانیه هایت نمیشوم"