تظاهر...

خوبی!!!

می دونم که خوبی...

پس ژست آدم های بدبخت رو به خودت نگیر...

/ 6 نظر / 21 بازدید
کالیف

این هم از بدبختیشه آخه ..

ب ه س

همین که تظاهر میکنه ...یعنی خوب نیست !

تو

حالا اصلا به تو چه...؟

تو

حالا اصلا به تو چه...؟

.....

هر جي كه هست از با تو بودن ها بهتر است.