شومیت مزمن...

کدامین دلاک کیسه کش چرکت را برد

وقتی گرمابه ها خاموشند

کدامین شب شبانه بود

وقتی سپیدی نیست

کدامین دل گرفتی بود ، اشک بود ، شانه بود

وقتی تو نیستی.

 

/ 3 نظر / 10 بازدید
محمد {میرا }

چقدر پر است هوا از حرف هایی که نمی شود زد چقدر گرفته ست دلمان محسن بس نیست این همه بی حوصلگی خدا مجبور است بی خیال ما شود ، مجبورش می کنیم

عسل

سلام دوست جون ممنون که اومدی بهم سر زدی[قلب] خب انشا الله به سلامتی[هورا]حالا مطلب من با تو جور در میومد یا نه؟؟؟