ای بزرگ ترین دروغ...

هان ای بزرگ ترین دروغ...

 ای بزرگترین تظاهر ...

 تو عشق را هم با لکه ننگ دروغت آلوده ساختی ...

 هان ای عاشق نمای متظاهر .

 تو تاوان این بازی زشت را چگونه پس می دهی.

نمی گذرم از گناهت...

و آه سردم همچنان با توست ، سایه به سایه...

 ای زشت ترین احساس .

نابود کردی قلب مرا ، نفسم را، وحتی صدای خنده هایم را...

 روزی معبودم بودی.

روزی که من خام کلام زیبایت شده بودم .

آری .

سهم تو از صداقت فقط یک نقاب بود و بس .

نمی گذرم از گناهت

 ای بزرگترین دروغ و آه سردم همچنان با توست ، سایه به سایه...

 ای خدا...

 پس عدالتت چه شد؟

برو 

 برو  تا ببینم به کجا می رسی با این همه دروغ و ریا...

 نفرین بر تو باد ای عشق...

 نفرین بر تو باد ای عشق که مرا گمراه کردی این چنین بچه گانه...

نفرین بر تو باد...

...............................................

فایل صوتی این کامنت هم در سایت قرار گرفته است.

ای یزرگترین دروغ...

/ 0 نظر / 13 بازدید