دلداری...

اخمات رو باز کن لعنتی ،  قرار نیست که همه چی درست شه. دارم می رم ، تا دهن اینا رو ببندم. تو که می دونی دلم یه جای دیگه اس . پس مرد باشد و مثل همیشه صبوری کن . قول می دم وقتی برگشتم .اولین سیگارو با هم بکشیم.

/ 0 نظر / 21 بازدید