نفرین بر تو...

ننگ بر نامت که سرا پا دروغی .

ننگ بر تو که مست شهوت عشق را بازی پنداشتی.

ننگ بر تو که عفتت را ناپاک کردی که مست ریا باشی.

ننگ بر تو که لایق پاک بودن نبودی.

ننگ بر تو که قلب پر احساسم را امانت دار نبودی.

و ننگ بر تو که لایق پست زیستنی و ناپاکی چون اطرافیان.

آنقدر مست شهوت ضجه زدی که رانده شدم از نامت .

و نفرین میفرستم بر ذات نا پاکت که دروغ را راحت بر زبان می آوری.

بیزارم از این چنینی چون تو.

و افسوس که سالها به پای نا پاکت نشستم.

که تو لیاقت ثانیه ای را هم نداشتی.

نفرین بر تو و نام بی احساست.

نفرین...

/ 0 نظر / 11 بازدید