سکوت دنیا . انتظاری که وصل ندارد.

دست پا زدی و پریشان شدی

اینجا شروع یک پایان است

جایی که ما به آن رسیده ایم

همان جاییست که دیروز بوده ایم

اینجا دنیاست ...

جایی که گویند باید به کمال رسی

آیا ما این چنین به کمال رسیدگانیم.

ما هر چه باشیم اینیم

و هر چه هستیم

به کمال نمی رسیم

اینجا سکوت معنا ندارد

و در حقیقت همیشه جاودان آخرت

باز هم اینیم همانچه که  هستیم

اینگوست که می گویند کمال همان انتظاریست که وصل ندارد...

/ 4 نظر / 10 بازدید
افسانه

باسلام اینجا دنیاست ... جایی که گویند باید به کمال رسی جالب بود حالب

محمد

سلام بر محسن جان کبابی خودم از این ورا حاجی؟ نکنه با کی ورد "پشتبوم" پیدام کردی؟! خدایت در بهشت کناد! تولدت مبارک و صدالبته تف به روحت پیدا شدن آدرس بنده یعنی ویدا شدن عورت اکبرم اما از آنجا که دیدم خودی هستی و از مایی بر نیاشفتم که هیچ ، ذوق هم کردم آدرس رضا هم توی لینک ها هست .. کام آخر بهت لینک دادم

رضا

بر حلقومت نهادم محمد!چرا به من حواله می دی!کم آوردی چرا عقدتو سر من خالی می کنی!