تف به تو...

تف به تو که وقتی می آیی

آرام نمی شوم

تف به تو آبرو بر بی حیا

که عیبی برای مردان...

/ 1 نظر / 12 بازدید
محمد {میرا }

دوباره پرده در شدی ای اشک ، بد شدی دوباره باز ، راه خودت را بلد شدی من گم شدم میان تمام دروغ ها امشب به راستی،همه جا مستند شدی