شاید یادآوری...

ضمن تبریک سال نو ...

نوروز====زاهدان====شروع.

تابستان====مشهد====آشنایی.

نوروز====شیراز====عاشقی.

تابستان====تهران==== بی تابی.

نوروز====مشهد====دلسردی.

تابستان====تهران====خیانت.

نوروز====زاهدان====نفرت...

از اینا چی می فهمید؟

/ 1 نظر / 11 بازدید
رها

الان====هرجا كه هستي====بخشش.[گل]