شک...

آنقدر پشت این در بسته ماندم

که تعریفم از باز بودن عوض شده...

/ 4 نظر / 24 بازدید
صدف

poshte hich dare bastei nashin age gharar bud baz nashe jash divar mizashtan,jorate baz kardanesho nadashti k poshte dar mundi baz shodan zamani mani migire k dare bastei bashe,

تو

انقدر پشت در بسته ماندی که خودت هم شدی در بسته...

...

[لبخند] سلام قدیمی چه خبر است اینجا!! چقدر درد دل ...

خاطره

در قاموس عشق جایی برای خیانت نیست......