قرن بیست و یک

درسقوط به آسمان عامل ارز تعیین کننده شد.

باران با آسمان رفت و جاذبه بر عکس شد.

انگار دلم برای چیزی تنگ نمی شود.

اینست معنای حضور در قرن بیست ویک

/ 1 نظر / 35 بازدید
h.m

"سقوط به آسمان" من اگر من را می‌شناخت، یادش می‌ماند اصلش را، نصبش را، بزرگی‌اش را و هزار باره کرامت ِ خداداداه‌اش را به خفّت ِ اطاعت ِ ابلیس نمی‌داد کویرنشین