دنیا...

دنیا  باران نیست

که وقتی ببارد دلش باز شود

دنیا آسمان نیست

که وقتی ابری شود دلش بگیرد

دنیا تویی که می باری و تمام می شوی...

/ 2 نظر / 6 بازدید
s

[لبخند][گل]

mahsa

kheli ali bod in harfet