نفس...

تو نفسی

وفتی نباشی

این دَم و بازدم هماهنگ نیست...

/ 6 نظر / 23 بازدید
شیدا

بودن یعنی‌ زندگی در هوایی که نفس های تو هست حتی اگر پیش من نباشی!

عصیان

گاهی این"تو" حتی وجود خارجی اش را هم از دست می دهد اما همچنان برایش می نویسیم.عجیب است حکایت انگشتان جوهری ما!

مثل هیچکس

تو اگر نباشی حتا آسمان هم دیگر نمیگیرد!

محسن

«او از اراده‏ی الهی برخوردار است» ایلیا «میم» رام الله در میان پیروان خود، به نام‏های متعددی خوانده شده است. برخی از پیروان استاد ایلیا «میم» او را «آواتار» به معنی «تجسّم جریان حقیقت»، «روح مجسّم حق» و «تجسّم الهی» نامیده‏اند. درباره تولدش حكایت شگفت‏انگیزی نقد می شود ایلیا در پس حجاب‏های ارادی و در ناشناختگی زیسته www.oloombateni.com WWW.OLOOMBATENI-OLOOMBATENI.BLOGSPOT.COM http://www.oloombateni.com/Bultan/2314/ http://www.oloomebateni.com/ http://www.oloomebateni.net/