داستان ما...

سخت شده ام از نامِ تو

جیغ می زنم با هر پُتکت

طرح  می گیرم با سُوهانت

برق می زنم با سمباده ات

و سرد می شوم وقتی در آب غرق می شوم...

این روزها بد جور فُرم می گیرم

زحمت بیهوده نکش...

/ 5 نظر / 21 بازدید
mona

chera inghadr dargiri ba khodet?????????[ناراحت]

کاف

چه انعطاف پذیری خوبی...

رهگذر

گنه کرد در بلخ آهنگری..... حال که اینهمه راحت فرم میپذیری .......نعل اسب باش دست کم شانس می آورد!

ب ه س

نایس!

آهرين آهرين:دي