دیشب خواب تو را دیدم

دیشب خواب تو را دیدم

سبزه شده بودی و کمی چاق تر

برجستگی هایت هم، نمایان تر

و من در خواب شک داشتم که خوابم بود یا نه؟

وقتی مطمئن شدم که خواب نیستم

از خواب پریدم

دیشب خواب تو را دیدم...

/ 2 نظر / 20 بازدید
شیدا

وقتی مطمئن شدم که خواب نیستم از خواب پریدم جالب بود[گل] (هیشه اینجوریه[ناراحت])

عصیان

یعنی واقعا بعد این همه سال بازم برای او می نویسی؟؟؟ عمری که با او بودی...عمری که با خاطرات او بودی... پس سهم خودت از زندگی چه می شود؟