تجسم یک خیانت...

تو ، تو و تو

وقتی یاد عشق هایتان می افتید

دلتان تنگ می شود

گاهی اشک می ریزید

به عکس هایش نگاه می کنید

آرام که می شوید ،می خوابید

اما من !!!

همه این کارها را هم که بکنم

تازه باید آرامبخش بخورم تا بخوابم

/ 5 نظر / 20 بازدید
کالیف

آرام می شوید و می خوابید .. !

تو

ببخشيد با من بودي يا پشت سريم..؟

پاپیتال!

الهی[ناراحت] خیلی بده درک میکنم...[افسوس] [گل]

پاپیتال!

درک میکنم[ابرو] چون تجربه کردم[ناراحت]

تو

پس کلا با پشت سریا بودی...چون من کلا نمیفهمم...