شرایط

شرایط مساعد است

برای سقوط در آسمان

کمی صبر کن!

خدایی که با توست، با من هم هست...

/ 3 نظر / 22 بازدید
...

لعنت به من که ساده دل سپردم... لعنت به اون کسی که عاشقم کرد....

نیلوفر

شرایط فقط تو بودی تنها برای سقوط من طاق آسمان و کف زمینش هم فرقی نمی کند !

اریا

هنوز هم قشنگ مینویسی.[گل]