محتاجم به احتیاج...

نگاهت را می خواهم

کلامت را می خواهم

بوسه هایت را می خواهم

تو را نمی خواهم ولی

با تو بودن را می خواهم

افسوس که از این همه خواستن

اثر بوسه ات را در همان  صفحه نیازمندی روزنامه اعتماد

به تاریخ سه شنبه ۴ دی ١٣٨۶ دارم آن هم با رژ قهوه ای

من اینها را می خواهم

من گریه نمی خواهم

من آه نمی خواهم

من تو را می خواهم...

 

/ 3 نظر / 11 بازدید
محمد {میرا }

از تو برای من سایه ای جا مانده فقط بر دیوار که فرو می ریزد مثل اشک از بیقراری چشم هایم از تو برای من همین من مانده که سر بگذارد بر ديوار و های های بگرید

پسرک

روزنامه اعتماد یا اعتماد ملی؟

آزاده

جالب بود. و مرسي كه سر زديد.