کودک دست فروش...

مثل کودک دست فروش

زیر باران با چکمه هایِ لاکیِ سوراخ

 مثل بارانِ این روزها

مثل روزی که رفتی...

/ 2 نظر / 23 بازدید
nilo93

مثل من ! مثل دلم ... همان که دادمش بندش زنند اما نشد !! پاره پاره است و زخمی هنوز و هنوز...