جفت پوچ

این گل یا پوچ هم قسمتی برای ما نداشت.

تا چَشم برگرداندیم

بلند گُفتند

جُفت پوچ...

/ 3 نظر / 21 بازدید
م

سلام. خوب دقت ميكردي سرت كلاه نزادن

نیلوفر

ه . ی . چ من از هیچ شعر می ساختم پ . و . چ شعرهای بد را من می گویم که خوب هایش باشد برای تو ..

...[افسوس]