تاکی؟

تا کِی دود را بهانه ی سوزش چشمانم کنم؟

/ 4 نظر / 24 بازدید
nilo93

از تو گفتن سوزش چشم می آورد از تو نگفتن تورم گلو ...همین!

شاهین

ما گفتیم ، اما تو باور نکن...

چلچله

و غروب را بهانه دلتنگیم...