چهارشنبه سوری


نو روزُ ، نو شبُ ، کهنه روزُ ، کهنه شب بازیِ با الفاظ است.

این کتابها سیری چند؟

برای من، نهایت خانه تکانی پاک کردن این قفسه هاست و تعمیر پایه ی شکسته ی میزم

دِل دِل کنی از ایتجا هم می روم.

/ 1 نظر / 22 بازدید
nilo93

چند ساعتی بیشتر تا بهار نمونده ژیشاژیش سال نو مبارک[گل]