شکایت...

شکایت می کنم به خدا

وقتی ببینم بهشت زیر پایِ تو هم باشد...

/ 5 نظر / 21 بازدید
ماشا

سلام دوست من. واتوره با ((قفس در قفس)) به روز شد. به دیدارم بیا منتظرت هستم.

من

برو به جهنم

...

[نگران][ساکت]

آرش پیمان باستانی

عالی بود . فکر بدیعی داشت . اینطور بهتر است : شکایت می کنم به خدا / وقتی می بینم / روزی قرار است / بهشت / زیر پای تو هم باشد.