یک سال گذشت...

         یک سال گذشت     

از آن وقتی که عاشقانه نگاهم می کردی

یک سال گذشت

از آن وقتی که دستانت از عشق گرم بود

یک سال گذشت

از آن بوسه ها

یک سال گذشت

از آن بدرقه گرمت

یک سال گذشت

از آن خوشامد گویی

یک سال گذشت

از آن پیاده روی در روزهای اول زمستان

یک سال گذشت

از سینما رفتن و فیلم ندیدن

یک سال گذشت

از  قدم زدن در پارک سرد

یک سال گذشت

از ناهار خوردن در پاتوق همیشگی در جیک جیک...

یک سال گذشت

از پاکی نگاهت

یک سال گذشت

از آن گریه هایت

یک سال گذشت

از زیبایی زمانی که عکست را ثبت

یک سال گذشت

از آن هدیه ای که تو دادی  و من به جان خریده ام

وباز هم یک سال گذشت ...

 

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
مهران

و یک سال دیگر هم میگذرد .... بی خیال.[گل][گل]

یادش بخیر....

رسپینا

دنیا رو هر جور بگیری همون طور پیش می ره[گل]

رسپینا

بالاخره من نفهمیدم تو دوسش داری یا ازش متنفری؟[خنده]