تو بهترینی...

 تو بهترینی

حتی در بی وفایی...

/ 4 نظر / 27 بازدید
پاپیتال!

شایدم فقط در بی وفایی...[ناراحت][گل][گل]

عقیل

سلام تو بهترینهایی در بدترینها عالی بود ه منم سر بزن

تو

پس ای بهترین گور بابات...