شومیت مزمن...

کدامین دلاک کیسه کش چرکت را برد

وقتی گرمابه ها خاموشند

کدامین شب شبانه بود

وقتی سپیدی نیست

کدامین دل گرفتی بود ، اشک بود ، شانه بود

وقتی تو نیستی.

 

  
نویسنده : ققنوس ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۸
تگ ها :